Lịch tuần khoa từ ngày 13/03/2023 – 18/3/2023

Thứ Ba (14/3)

  • 7h30: Kiểm tra công tác đào tạo GDQP&AN cho sinh viên khóa 64 tại trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (Hà Nam).

Mời: T. Huy – Tại: xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh Nhà A1

Thứ Tư (15/3)

  • 9h00: Họp rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

Mời: Đại diện các Bộ môn có học phần đang triển khai xây dựng ngân hàng đề thi tự luận và ngân hàng đề thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo và thôi học đối với sinh viên ĐHCQ đợt 1, năm 2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (16/3)

  • 14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Đề án thí điểm Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (17/3)

  • 9h30: Họp về công tác quản lý đào tạo

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chủ nhật (19/3)

  • 8h30: Khai mạc Ngày hội tuyển dụng của Tuần Nghề nghiệp và Việc làm – NEU Career Week 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa