Lịch tuần khoa từ ngày 13/6 – 19/6/2022

Thứ Ba (14/6)

  • 8h30: Trao đổi với Công đoàn bộ phận về chính sách tiền lương mới của Trường.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về nhu cầu giảng viên dạy bằng tiếng Anh trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại đơn vị.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp về công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (15/6)

  • 14h00: Hội nghị Tổng kết các cuộc thi Olympic cấp Trường – cấp Quốc gia.

Mời: T. Thế, C. Vân, T. Thông và các thầy cô thuộc khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (16/6)

  • 13h30: Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 15: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện khoa, các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1