Lịch tuần khoa từ ngày 14/8/2023 – 20/8/2023

Thứ Hai (14/8)

  • 10h30: Họp chuẩn bị công tác nhập học và tổ chức các hoạt động đầu khóa cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 65.

Mời: T.Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (15/8)

  • 14h00: Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Seminar: “Trao đổi về phương pháp nghiên cứu định tính – hướng tới công bố quốc tế”.

Mời: Các nhóm CBQT, các giảng viên, viên chức trong Trường và đại biểu quan tâm – Tại: Phòng 1001 Nhà A2

  • 15h00: Họp triển khai công tác quản lý đào tạo năm học 2023-2024.

Mời: C. Lan – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (16/8)

  • 10h45: Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực “KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI” rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (18/8)

  • 10h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 8/2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Chủ nhật (20/8)

  • 9h00: Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2023 tại khu vực miền Bắc.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A