Lịch tuần khoa từ ngày 15/01/2024-21/01/2024

Thứ Ba (16/01)

  • 9h30: Lễ công bố Tạp chí Kinh tế và Phát triển gia nhập danh mục Scopus

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, lãnh đạo các Bộ môn và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

  • 16h30: Họp tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người lao động năm 2024.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (17/01)

  • 9h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể thầy cô trong Bộ môn – Tại: Phòng họp BM

  • 14h00: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức đàm thoại nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học Trường dự kiến ​​mở năm 2024.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hoàng, T. Minh, T. Thành – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 16h30: Họp chuẩn bị lễ trao bằng Tốt nghiệp Lyon khóa 8, khai giảng khóa 9 và giới thiệu tuyển sinh khóa 10.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Thắm, T. Mạnh, T. Hải, T. Quý, C.Thùy Trang, T. Yên, C. Phương, C. Lan – Tại: Phòng 1108

Thứ Năm (18/01)

  • 10h30: Gặp mặt cộng tác viên An ninh Truyền thông, Báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Mời: T. Thế và đại biểu có giấy mời – Tại: Tầng 17 Nhà A1

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Vân, T. Hưng, T. Mạnh, T. Hoàn, T. Minh Hoàng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU.

Mời: Đại diện khoa và các Thầy, Cô tham gia giảng dạy chương trình – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1