Lịch tuần khoa từ ngày 15/5/2023 – 21/5/2023

Thứ Ba (16/5)

 • 8h30: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
  (OFFLINE/ONLINE).

Mời: Chi bộ trong toàn đảng bộ; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh – Tại: Hội trường A (NVH)
+ Tham dự online (trên MS Teams): Toàn thể đảng viên, viên chức quản lý và thành viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội (ngoài thành phần tham dự Hội nghị trực tiếp).

 • 10h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về cập nhật chương trình ĐTTX trình độ đại học ngành Kế toán.

Mời: T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (17/5)

 • 9h00: Gặp mặt báo chí giới thiệu Chương trình Sinh viên thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Mời: Đại diện khoa, thầy cô và các sinh viên quan tâm – Tại: Hội trường A (NVH)

 • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (18/5)

 • 8h00: Phát động Cuộc thi Ánh sáng Soi đường năm 2023.

Mời: Đại diện khoa, Đảng viên quan tâm – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

 • 8h30: Tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Mời: Các đơn vị trong toàn trường và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng 214 tầng 2 Nhà A1

 • 10h30: Tọa đàm kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (19/5)

 • 9h00: Họp BM Toán cơ bản về giảng dạy Đại số theo mô hình Lecture-Seminar.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp BM 1106

 • 15h00: Trao thưởng cho sinh viên khoa Toán kinh tế đạt thành tích xuất sắc trong học tập và NCKH

Mời: Các em sinh viên đạt giải thưởng, thầy cô CVHT và toàn thể thầy cô trong khoa, SV các khóa – Tại: A2-516