Lịch tuần khoa từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

Thứ Hai (15/8)

  • 7h30: Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên thứ II).

Mời: T. Dong, T. Thế, T. Trung và các đại biểu có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường triển khai Kế hoạch về quy hoạch Chủ tịch CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp về quy chế đào tạo trình độ đại học và thống nhất điều chỉnh lịch học tập cho K64.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (16/8)

  • 8h00: Họp về tiến độ rà soát hoàn thiện chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và thống nhất quy trình quản lý học vụ các chương trình bằng tiếng Anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, cán bộ quản lý lớp các chương trình bằng tiếng Anh – Tại: Phòng họp B tầng 5 nhà A1

  • 10h30: Họp với lãnh đạo Khoa, Viện về việc thu thập tư liệu phục vụ xây dựng Phòng Truyền thống điện tử.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (18/8)

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2021-2022.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: NCS. Đoàn Trọng Tuyến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro – Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101

Mời: Các thành viên HĐ và các thầy cô trong khoa – Địa điểm: P501 Nhà A2.

Thứ Sáu (19/8)

  • 14h00: Họp toàn khoa chuẩn bị các công việc cho năm học mới. Tri ân 2 cô Nguyễn Thị Minh và cô Phan Thị Minh.

Mời: Toàn thể các thầy cô trong khoa, cô Nguyễn Minh và cô Phan Minh – Tại: Phòng họp khoa