Lịch tuần khoa từ ngày 16/5 – 22/5/2022

Thứ Tư (18/5)

  • 15h30: Họp Hội đồng tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (19/5)

  • 14h00: Gặp gỡ chuyên gia Actuary từ New life company.

Mời: T. Huy, T. Thế, C. Thắm, T. Minh Hoàng, T. Đức Hoàng, C. Thu Trang, C. Lê Anh, C. Liên và các thầy cô quan tâm – Tại: B104 – Hầm A2