Lịch tuần khoa từ ngày 18/12/2023 – 23/12/2023

Thứ Hải (18/12)

 • 8h30: Họp Ban chỉ đạo và các tiểu ban nhanh Kiểm soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (áp dụng từ Khóa 66)

Hút: Các thành viên Ban chỉ đạo và các tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về chương trình đào tạo đại học và mở rộng các chuyên ngành của Trường.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (19/12)

 • 10h00: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu tiến trình phát triển Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2023.

Mời: C. Lan – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Hội nghị Công giới năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, các doanh nghiệp, tổ chức được Trường mời – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Thứ Tư (20/12)

 • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc tế về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính lần thứ 6 (ICFAA 2023)

Mời: Các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, và các nhà khoa học quan tâm – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Năm thứ tư (21/12)

 • 8h00: Hội thảo Khoa học quốc tế “Việt Nam trong mối liên hệ đối tác với các quốc gia lớn: cơ hội và sơ thức”
  (Việt Nam hợp tác với người khổng lồ: cơ hội và thách thức).

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong và các học viên, người học quan tâm – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (22/12)

 • 8h00: Lễ Khai mạc giải bóng đá nữ truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Mời: Đại diện khoa, các CBVC quan tâm – Tại: Sân bóng đá cỏ nhân tạo

Thứ Bảy (23/12)

 • 9h30: Lễ khai giảng khóa 32 (2023-2025) – Chương trình Thạc sĩ Tiêu chuẩn.

Mời: Đại diện khoa, Đại diện Bộ môn; các học viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn nghiên cứu và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

 • 16h00: Lễ khai giảng khóa 13 (2023-2025) – Chương trình sinh sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA.

Mời: Đại diện khoa, Đại diện Bộ môn; các học viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn nghiên cứu và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A (NVH)

 • Gala Tổng kết Chương trình huấn luyện Cán bộ Khóa 65.

Mời: Bí thư các LCĐ trực thuộc toàn bộ có thể quản lý bộ khóa 65 – Tại: Nhà khách Trung tâm Quản lý đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở 2 (Ba Vì)