Lịch tuần khoa từ ngày 18/7 – 24/7/2022

Thứ Hai (18/7)

  • 7h45: Khai giảng khoá đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khoá 20.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h30: Họp Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 về phương án xét tuyển sớm, xét tuyển kết hợp (đối tượng 1,2,3 theo Đề án tuyển sinh) và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp nhóm các thầy cô viết Tiêu chuẩn 2 – Kiểm định Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: Các thầy cô được phân công viết Tiêu chuẩn 2, thuộc các chương trình đào tạo đang triển khai kiểm định theo tiêu chuẩn FIBAA.

Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (19/7)

  • 9h00: Họp nhóm các thầy cô viết Tiêu chuẩn 5 – Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: Các thầy cô được phân công viết Tiêu chuẩn 5, thuộc các chương trình đào tạo đang triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 9h00: Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ nhất).

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ hai).

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: NCS. Phan Văn Cương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng phương pháp mô hình hóa đánh giá tác động của chính sách giảm nghèo đến hộ gia đình người dân tộc thiểu số”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101.

Mời: Các TV Hội đồng và các thầy cô quan tâm – Tại: P501 Nhà A2.

Thứ Tư (20/7)

  • 9h00: Chạy xét tuyển với đối tượng xét tuyển sớm – XTKH đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ thứ ba).

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2022 thông qua kết xét tuyển sớm – xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, UTXT theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022.

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (21/7)

  • 16h00: Họp công bố kết quả xét tuyển sớm – xét tuyển kết hợp đối tượng 1,2,3; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ năm 2022 và cập nhật kết quả lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Mời: Các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1