Lịch tuần khoa từ ngày 19/6/2023 – 25/6/2023

Thứ Ba (20/6)

  • 10h00: Họp ban chuyên môn trao đổi, thảo luận về việc rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra các CTĐT năm 2023 (áp dụng từ khóa 66 – tuyển sinh năm 2024).

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp rà soát công tác quản lý các chương trình đào tạo đặc thù.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (21/6)

  • 08h30: Gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng 1012 tầng 10 Nhà A1

  • 08h30: Gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng 1406 tầng 14 Nhà A1

  • 10h30: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp đại học chính quy khóa 65 – tuyển sinh năm 2023 tại Trường ĐH KTQD (NEU Open Day).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 16h15: Họp các Khoa/Viện và Bộ môn tham gia đào tạo tiến sĩ.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (22/6)

  • 8h00: Chương trình trao thưởng Ngày gia đình Việt Nam và biểu dương con viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.

Mời: Đại diện khoa, T. Hoàn, các thầy cô quan tâm và các cháu là con VC,NLĐ trường – Tại: Hội trường A – Nhà văn hóa

Thứ Sáu (23/6)

  • 8h30: Họp rà soát và cập nhật Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA (Nhóm CTĐT Khoa Toán Kinh tế)

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 8h30: Họp triển khai công tác đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2023 theo Kế hoạch số 1196/KH-ĐHKTQD ngày 08/6/2023.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp triển khai công tác dạy và học theo Mô hình Lecture – Seminar năm học 2023-2024 và thống nhất về quy trình tổ chức đăng ký, phân công và thanh toán đề án, chuyên đề thực tập/khóa luận tốt nghiệp.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Hội trường A – Nhà văn hóa