Lịch tuần khoa từ ngày 19/8 – 25/8/2019

Thứ Ba (20/8)

  • 8h00: Chấm thi tập trung môn Kiến thức tổng hợp và môn tiếng Anh, kỳ thi tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 15, kỳ mùa thu 2019.

Mời: Cô Vân – Tại: Tầng 16 nhà A1

Thứ Tư (21/8)

  • 9h30: Họp về tổ hợp Toán cho DS.

Mời: T. Thế, T.Mạnh và nhóm Toán – Tại: VPK

  • 10h30: Họp về Chương trình Đào tạo DS.

Mời: T. Thế, T, Mạnh, C. Ng Minh, T. Thành – Tại: VPK

Thứ Năm (22/8)

  • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa – K61 (Khối 4).

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2

  • 15h00: Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai dịch vụ hành chính công Một cửa giai đoạn 2.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng hội thảo tầng G nhà A1

Thứ Sáu (23/8)

  • 8h30: Họp tổ công tác xây dựng đề án vị trí việc làm cho viên chức khối hành chính.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. PMinh – Tại: Phòng B101 Nhà A2

  • 14h00: Họp về Kế hoạch giảng dạy năm học mới.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. PMinh, Trưởng, Phó các BM và các cố vấn học tập – Tại: VPK