Lịch tuần khoa từ ngày 2/5 – 8/5/2022

Thứ Hai (2/5): Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng

Thứ Ba (3/5): Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng

Thứ Tư (4/5)

 • 9h00: Hội Cựu chiến binh báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CCB Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Mời: T. Dong, đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Tọa đàm với các chuyên gia FIBAA về báo cáo Tự đánh giá kiểm định cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  ONLINE.

Mời: Các thành viên Tổ công tác chuẩn bị báo cáo theo quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp chuẩn bị cho công tác tư vấn tuyển sinh tại ngày Hội tuyển sinh do Báo tuổi trẻ tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Mời: Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh của khoa – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (5/5)

 • 10h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý Phòng Truyền thông.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp bàn về kế hoạch tổ chức Chương trình Nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động nghỉ hưu năm 2021, 2022.

Mời: Các thầy cô nghỉ hưu năm 2021, 2022 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp thảo luận Đề án thành lập Trường Công nghệ ứng dụng.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 18h00: Tổ chức gặp mặt sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước chưa tốt nghiệp.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, P.Lan – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (7/5)

 • 7h30: Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2022.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa; Đại diện Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (8/5)

 • 8h30: Chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2