Lịch tuần khoa từ ngày 20/03/2023 – 25/3/2023

Thứ Ba (21/3)

8h00: Hội thảo Khoa học: “Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Mời: T. Dong, T. Huy, các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (22/3)

  • 8h30: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2022-2023.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h30: Họp Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (23/3)

  • 16h30: Họp triển khai công tác rà soát, cập nhật và hoàn thiện Bộ Đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng.

Mời: Các thành viên Ban Chuyên môn theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHKQTD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng-Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (24/3)

  • 8h00: Lễ Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023).

Mời: BCH các LCĐ, CĐ trực thuộc, cán bộ Đoàn toàn Trường, các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm-Tại: Hội trường A – Nhà văn hóa

  • 10h00: Lễ ra mắt Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

Mời: T. Dong, T. Huy, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (25/3)

  • 09h00: Tiếp nhận sinh viên ĐHCQ – K64 hoàn thành kỳ học GDQP&AN trở lại Trường  (Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Công nghiệp, Hà Nội). Địa điểm: Khu vực sảnh trước Nhà A1 và A2.