Lịch tuần khoa từ ngày 20/6 – 26/6/2022

Thứ Ba (21/6)

8h30: Gặp mặt nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng 1012, tầng 10 và Phòng 1406, tầng 14 Nhà A1.

Thứ Năm (23/6):

14h00: Tập huấn các chức năng phần mềm QLĐT – PSC-UIS cho các (các chức năng dành cho các khoa/viện, bộ môn). Phòng 611 Nhà A2.