Lịch tuần khoa từ ngày 21/11 – 27/11/2022

Thứ Hai (21/11)

 • 14h00: Hội nghị nhận xét, đánh giá viên chức năm 2022 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp Bộ môn Toán tài chính về xếp loại viên chức năm 2022 và trao đổi một số công việc.

Mời: Các thầy cô BM – Tại: Phòng họp 1108, A1

 • 16h00: Gặp gỡ ứng viên tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2022.

Mời: Đại diện khoa và BM có ứng viên tuyển dụng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (22/11)

 • 8h30: Lễ khai mạc Giải Bóng rổ truyền thống năm 2022.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX  ĐHKTQD

 • 8h30: Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2021-2022 và triển khai công tác năm học 2022-2023.

Mời: Đại diện khoa, T. Trung, Phó bí thư, Ủy viên chi đoàn sinh viên các khóa 61, 62, 63, 64 – Tại: Hội trường A2

 • 13h30: Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản lý và Hỗ trợ Người học trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Mời: Đại diện khoa, toàn thể Cán bộ, Gảng viên, Sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (24/11)

 • 8h00: Hội Cựu chiến binh báo cáo lãnh đạo Trường về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Bộ môn Toán cơ bản họp về đánh giá xếp loại viên chức

Mời: Các thầy cô BM – Tại: Phòng 1106, A1

 • 14h00: Bộ môn Toán kinh tế họp về đánh giá xếp loại viên chức

Mời: Các thầy cô BM – Tại: Phòng 1105, A1

Thứ Sáu (25/11)

 • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ năm” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 5th CIEMB 2022) – Phiên chính buổi sáng.

Mời: Đại diện khoa, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Hội trường A2

 • 8h30: Họp Khoa về đánh giá xếp loại viên chức năm 2022.

Mời: Toàn thể thầy cô trong khoa – Tại: Phòng họp 1108, A1

 • 15h30: Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ năm” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 5th CIEMB 2022) – Phiên chính buổi chiều.

Mời: Đại diện khoa, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Bảy (26/11)

 • 8h00: Executive workshop: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications.

Mời: Các tác giả đăng bài   hội thảo CIEMB; đại diện các Nhóm công bố quốc tế, các giảng viên, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (27/11)

 • 8h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Khóa 60 chuyên ngành Định phí bảo hiểm và Tài chính (Actuary).

Mời: Toàn thể thầy cô trong khoa, các thầy cô giảng dạy, các tân cử nhân và gia đình – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1