Lịch tuần khoa từ ngày 21/8/2023 – 27/8/2023

Thứ Hai (21/8)

  • 9h30: Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến Trường ĐHKTQD

Mời: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2023 của Hiệu trưởng – Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (23/8)

  • 9h30: Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary), năm 2023.

Mời: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 813/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/8/2023 của Hiệu trưởng – Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán cơ bản: “KTL không gian: Mô hình cơ bản và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế vùng”

Mời: GVBM Toán CB và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Năm (24/8)

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán tài chính:  “Tác động ngắn hạn và dài hạn của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động của TTCK Việt Nam”. NCS Nguyễn Thị Liên báo cáo. Mời: GVBM Toán tài chính và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1108-A1.

Thứ Sáu (25/8)

  • 8h30: Tọa đàm Khoa học về định giá Bất động sản chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về chỉ số giá bất động sản tại Nhật Bản”.

Mời: Đại diện khoa, T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (26/8)

  • 7h30 – 13h00: Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023.

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời, cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (27/8)

  • 7h30 – 13h00: Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023.

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời, cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp – Tại: Hội trường A2