Lịch tuần khoa từ ngày 23/10/2023 – 29/10/2023

Thứ Tư (25/10)

  • 8h30: Hội thảo khoa học đề tài cấp thành phố “Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới”, mã số CT07/06-2022-2.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2022-2023.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Lễ tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (26/10)

  • 9h00: Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 và phương hướng tuyển sinh năm 2024.

Mời: Đại diện khoa, GV tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa, các đồng chí có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên năm học 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Mời: T. Thế, C. Lan – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế.

Mời: Đại diện khoa, các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 18h00: Gala Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sảnh Thư viện Phạm Văn Đồng, tầng G A1-A2

Thứ Sáu (27/10)

  • 9h00: Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2023.

Mời: Toàn thể Viên chức, người lao động trong trường – Tại: Hội trường A2

Thứ Bảy (28/10)

  • 8h00: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Luật.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 9h00: Hội Khóa 31 – Kỷ niệm 30 năm ngày ra Trường.

Mời: Các thầy cô có giấy mời – Tại: Hội trường A- Nhà Văn hóa