Lịch tuần khoa từ ngày 23/5 – 29/5/2022

Thứ Hai (23/5)

 • 8h00: Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2022.

Mời: T. Thế, các ứng viên – Tại: Phòng 501 nhà A2

 • 9h00: Xây dựng kế hoạch quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XIII).

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (24/5)

 • 8h00: Seminar tập huấn về Công bố quốc tế: “Kinh nghiệm tìm và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín phù hợp”.

Mời: Toàn thể các thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (25/5)

 • 10h00: Họp chuẩn bị nội dung FIBAA Workshop phục vụ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế & đại diện các chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Tọa đàm “Digital Skills for Future Work”.

Mời: T. Thế, các thầy cô và các em sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ EMBA.

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (26/5)

 • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Lao động – Việc làm của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h00: Lễ Khai giảng Cao học QTKD MScBM khóa 1 hợp tác với ĐH West of England, VQ Anh và Lễ Tốt nghiệp Cao học QTKD Việt Bỉ khóa 17.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng B104 Nhà A2

Thứ Sáu (27/5)

 • 10h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022.

Mời: T. Kiên Trung – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (29/5)

 • 8h30: Chương trình trải nghiệm 1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2