Lịch tuần khoa từ ngày 25/11 – 1/12/2019

Thứ Hai (25/11)

  • 14h30: Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp khóa 11, ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU).

Mời: T. Thế & các GV giảng dạy cho chương trình – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (26/11)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ hai” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 2nd CIEMB 2019.

Mời: T.Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy và các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (27/12)

  • 9h00: Tập huấn sử dụng phòng học thông minh.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng 501 Giảng đường D2

  • 13h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể thầy cô BM – Tại: VPBM

Thứ Sáu (29/11)

  • 8h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Cơ sở khoa học và thực trạng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lí nhân sự trong các trường công lập theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông”. Thuộc đề tài cấp Nhà nước. mã số: KHGD/16-20.ĐT.029.

Mời: T. Thế và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1