Lịch tuần khoa từ ngày 25/12/2023 – 31/12/2023

Thứ Hai (25/12)

 • 7h30: Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên K62 (Khối 5).

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2

 • 9h30: Gặp mặt và tri ân cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Tuấn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h00: Công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý và bổ nhiệm chức danh GS.PGS năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Dong, các đ/c quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (26/12)

 • 8h00: Seminar: Kỹ năng viết bài báo khoa học hướng tới xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín.

Mời: C. Tú, C. Thùy Trang, C. Hà, T. Dương, C. Giang – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12/2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 18h00: Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường với sinh viên năm 2023.

Mời: T. Thế, các CVHT – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (27/12)

 • 9h00: Họp triển khai phân công Hướng dẫn CĐTN Actuary + DSEB K61

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, T. Tuấn, C. Giang, T. Long – Tại: Phòng họp 1108

 • 10h00: Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2022.

Mời: Các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2022 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022, 2023.

Mời: Các đồng chí là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, năm 2022, 2023 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Hội nghị Nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Đồ Sơn – Hải Phòng

Thứ Năm (28/12)

 • 8h30: Tập huấn cán bộ Đảng năm 2023 (Phiên thứ 2).

Mời: C. Vân, C. Thùy Trang, T. Đức – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (28/12)

 • 8h00: Seminar: Trình bày nghiên cứu đề tài do thầy Cường, thầy Minh (GV mới về khoa) trình bày.

Mời: Toàn thể thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp khoa 1108

 • 10h00: Họp hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với hệ ĐHCQ năm 2023 (đợt tháng 12/2023)

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1