Lịch tuần khoa từ ngày 25/4 – 1/5/2022

Thứ Hai (25/4)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 & Công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2021.

Mời: Đại diện khoa, đại diện Bộ môn, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời và các đại biểu, người học quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (26/4)

  • 8h30: Lễ khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.

Mời: Đại diện khoa, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm – Tại: Sân Cầu lông hầm B2 Tòa nhà A1

  • 16h30: Họp về Đề án trường Công nghệ.

Mời: Toàn thể các thầy cô trong khoa – Tại: ONLINE/OFFLINE

Thứ Tư (27/4)

  • 11h00: Lễ bế mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.

Mời: Đại diện khoa, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm – Tại: Sân Cầu lông hầm B2 Tòa nhà A1

  • 14h00: Giới thiệu về quy định liêm chính học thuật và hướng dẫn một số nội dung cập nhật về Turnitin dành cho giảng viên.

Mời: Đại diện khoa, đại diện các BM và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng 606 Nhà A2