Lịch tuần khoa từ ngày 25/7/2022 – 31/7/2022

Thứ Tư (27/7)

  • 8h30: Gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Mời: T. Dong, T. Thế, T. Tuấn, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 11h00: Họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên ĐHCQ năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổng hợp bản mềm tài liệu nội sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp các Khoa/Viện và Bộ môn về đào tạo tiến sĩ.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (31/7)

  • 7h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ năm 2022 đợt 2. Phiên 1. (Khoa Toán thời gian dự kiến trao bằng lúc 9h55)

Mời: T. Thế, T. Huy, CVHT lớp TKT59, TTC59, TKT60, TTC60 và các thầy cô trong khoa – Tại: Hội trường A2