Lịch tuần khoa từ ngày 25/9/2023 – 01/10/2023

Thứ Hai (25/9)

  • 16h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo chương trình đào tạo định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) đại học chính quy về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp hệ sau đại học.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Mạnh, C. Thu Trang – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (26/9)

  • 8h30: Lễ Khai mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

Thứ Tư (27/9)

  • 14h00: Họp rà soát cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trên hệ thống (Sharepoint) của FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp rà soát cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trên hệ thống (Sharepoint) của FIBAA.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (28/9)

  • 8h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên Tiến và Chương trình Phân tích kinh doanh năm 2023.

Mời: Đại diện khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh, các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 2 năm 2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (29/9)

  • 8h00: Hội thảo khoa học: “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mời: Đại diện khoa, T. Dong, T. Huy, C. Vân – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

  • 9h30: Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử Trường năm 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy.

Mời: T. Thế, C. Lan, SV các lớp theo danh sách đã gửi – Tại: Hội trường A2

  • 10h00: Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền Thống của Trường.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp xây dựng Chương trình Đào tạo Toán kinh tế

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, C. Vân, T. Mạnh, T. Hưng, T. Hải – Tại: Phòng họp 1109