Lịch tuần khoa từ ngày 26/12/2022 – 02/01/2023

Thứ Hai (26/12)

  • 8h00: HỌP TOÀN KHOA: 1) Rà soát danh sách viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường. 2)Hội nghị Đại biểu Công nhân viên chức Khoa Toán kinh tế.

Mời: Toàn thể CBGV trong khoa – Tại: Phòng họp 1108

  • 15h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XXXVI (2022-2024) về việc giới thiệu nhân sự là người học tham gia Hội đồng trường.

Mời: T. Kiên Trung – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (27/12)

  • 10h30: Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2022.

Mời: T.Thế, T. Hưng, T. Mạnh và các thầy cô có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h00: Hội nghị tổng kết công tác Kiểm định và Xếp hạng đại học.

Mời: T. Dong, Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (29/12)

  • 9h30: Hội nghị bước 2 Quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 13h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu chức vụ Phó Hiệu trưởng (bước 4).

Mời: T. Dong, C. Vân, T. Thế, T. Huy, T. Hoàn, Trưởng, phó bộ môn, GS, PGS, giảng viên chính và tương đương – Tại: Hội trường A2

  • 16h15: Lễ Bế mạc Giải Bóng đá nữ truyền thống năm 2022.

Mời: Đại diện khoa, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm – Tại: Sân KTX

Thứ Sáu (30/12)

  • 8h00: Hội nghị đại biểu cấp Trường giới thiệu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời: T. Thế, T. Dong, C. Vân, T. Hoàn và các đồng chí có giấy triệu tập – Tại: Hội trường A2

  • 13h30: Hội nghị đại biểu cấp Trường lần 2 bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2022

Mời: T. Thế, T. Dong, C. Vân, T. Hoàn và các đồng chí có giấy triệu tập – Tại: Hội trường A2

  • 16h00: Chia tay viên chức nghỉ hưu năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Hoàn, C. Nguyễn Minh, C. Phan Minh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1