Lịch tuần khoa từ ngày 26/6/2023 – 2/7/2023

Thứ Hai (26/6)

 • 8h00: Họp Ban chuyên môn rà soát và cập nhật CTĐT năm 2023.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 8h30: Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 17: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 13h30: Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 17: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development). ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Lễ ra quân Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Thành phố Hà Nội.

Mời: T. Thế, các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT – Tại: Sân trước Nhà A1

 • 16h00: Họp Hội đồng xét, cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên hệ chính quy khóa 64.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (27/6)

 • 10h00: Hướng dẫn cập nhật CTĐT đại học năm 2023 theo Thông tư 17/2021 và trao đổi, thảo luận về rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra các CTĐT năm 2023 (áp dụng từ khóa 66 – tuyển sinh năm 2024).

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp rà soát các hoạt động cung cấp minh chứng phục vụ xếp hạng THE Impact Ranking.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h30: Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Mời: Các học viên lớp Bồi dưỡng và các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (29/6)

 • 8h30: Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge).

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 13h30: Tọa đàm khởi động Mạng lưới CCG Việt Nam (Cambridge).

Mời: Đại diện khoa, các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (30/6)

 • 11h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt 2 năm 2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1