Lịch tuần khoa từ ngày 27/02/2023 – 05/03/2023

Thứ Hai (27/2)

 • 10h30: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục AACSB (Hoa Kỳ).

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (28/02)

 • 8h30: Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2023.

Mời: T. Dong, T. Huy, T. Thế, đại diện BM, chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2023 và các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h00: Họp Hội CCB 17 Trường Đại học – Cao đẳng.

Mời: T. Dong (Chủ tịch Hội CCB) cùng các chủ tịch Hội CCB 17 Trường ĐH-CĐ – Tại: Phòng 1108 – Nhà A1.

Thứ Tư (01/3)

 • 8h00: Tọa đàm đối thoại chính sách: Đổi mới thể chế kinh tế tại Việt Nam, hướng tới nước có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Mời: Đại diện khoa, BM và các đ/c quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 13h30-14h30: Họp Bộ môn Toán tài chính

Mời: Các thầy cô BM – Tại: Phòng 1108 – A1

 • 14h30-15h30: Họp HĐKH khoa và BM Toán TC về việc nộp hồ sơ mở ngành Toán TC

Mời: HĐKH khoa, các thầy cô BM TTC – Tại: Phòng 1108 – A1

Thứ Năm (02/3)

 • 8h30: Họp Tổ công tác thành lập Trường Công nghệ.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Tổng kết các khóa học Coursera

Mời: Các Thầy, Cô tham gia các khóa học Coursera – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (03/3)

 • 9h00: Họp triển khai tư vấn tuyển sinh năm 2023

Mời: T. Thế, T. Huy, Trưởng-Phó các BM, T. Kiên Trung, C. Thắm, các thầy cô CVHT – Tại: Phòng họp 1108-A1

 • 18h30: Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G-A1

Thứ Bảy (04/3)

 • 14h00: Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ QTKD (MBA).

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa; Đại diện Bộ môn; Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Chủ Nhật (05/3)

 • 8h00: Chương trình trải nghiệm: “1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân”.

Mời: Đại diện khoa & học sinh THPT quan tâm – Tại: Hội trường A2

 • 9h30: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1