Lịch tuần khoa từ ngày 27/03/2023 – 2/4/2023

Thứ Ba (28/3)

  • 10h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 2/2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (29/3)

  • 8h30: Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Phiên toàn thể.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, các nhà khoa học quan tâm và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A

  • 16h00: Hội thảo IFEAMA: “Chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo trong xã hội toàn cầu: Bối cảnh một châu Á đang chuyển minh” – Phiên tổng kết.

Mời: Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các nhà NCKH có bài trình bày, các nhà khoa học quan tâm và đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (30/3)

  • 15h00: Họp Hội đồng Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình đào tạo và cấp bằng cử nhân Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) năm 2023 của Trường ĐHKTQD.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân, C. Liên – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (31/3)

  • 9h00: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Vietinbank và Khoa Toán kinh tế.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thắm – Tại: 126 Đội Cấn.