Lịch tuần khoa từ ngày 27/11/2023 – 03/12/2023

Thứ Ba (28/11)

  • 7h30: Lễ ra mắt Ban liên lạc, CLB Tennis Cựu học viên, sinh viên Trường.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân Tennis Trường

  • 8h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuyển đổi số: Cơ sở, sơ thức và giải pháp để phát triển kinh tế số”.

Mời: T. Dong, T. Huy, T. Thế, các học viên, nghiên cứu sinh quan tâm – Tại: Hội trường lớn, Trường Đại học KTKTCN (cơ sở Lĩnh Nam), số 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

  • 8h30: Trung tâm Ứng dụng báo cáo CNTT Ban Giám đốc Kế hoạch phối hợp với Công ty 1C Việt Nam tổ chức cuộc thi hackathon Trại kỹ năng 1C.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng trưng bày C tầng 5 Nhà A1

Năm thứ tư (30/11)

  • 8h30: Hội nghị Tổng kết năm học 2023, Chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2023 và Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi đoàn Khoáng 65.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa