Lịch tuần khoa từ ngày 27/6 – 3/7/2022

Thứ Tư (29/6)

  • 16h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (30/6)

  • 8h00: Hội thảo Khoa học “Kinh doanh nông sản Việt: Từ giải pháp phát triển hệ sinh thái nông nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh hội nhập”.

Mời: Đại diện LĐ khoa và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (1/7)

  • 8h30: Chương trình biểu dương con viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.

Mời: Đại diện LĐ khoa, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. Lan, các cháu là con CBCV trường và các đồng chí quan tâm – Tại: Hội trường A2