Lịch tuần khoa từ ngày 28/11 – 4/12/2022

Thứ Hai (28/11)

  • 14h00: Họp rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần (tự luận và trắc nghiệm khách quan).

Mời: Các thầy cô Trưởng/Phó Trưởng Bộ môn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (29/11)

  • 13h30: Hội thảo Khoa học quốc tế “Di cư lao động ở các nước ASEAN, thực trạng và chính sách”.

Mời: Đại diện khoa và BM – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (30/11)

  • 14h00: Họp phân công HD thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K61 chuyên ngành Actuary và DSEB

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Giang, T. Tuấn – Tại – Phòng họp khoa 1108

  • 14h00: Tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng Ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận.

Mời: Đại diện các Bộ môn tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi tự luận năm 2022 theo kế hoạch – Tại: Phòng 616 Nhà A2

  • 19h00: Chương trình Chào Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE khóa 64.

Mời: Đại diện khoa và các thầy cô có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (1/12)

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp BM 1106

Thứ Bảy (3/12)

  • 9h00: Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA Andrews).

Mời: T. Thế, Thầy/Cô giáo tham gia giảng dạy chương trình – Tại: Phòng B101 Nhà A2