Lịch tuần khoa từ ngày 29/01/2024-04/02/2024

Thứ Hải (29/1)

  • 9h00: Họp nhanh Kiểm soát công chuẩn bị tổ chức đàm thoại về nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học của Trường dự kiến ​​mở năm 2024.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hoàng – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: tọa đàm về nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo mới trình độ đại học của Trường dự kiến ​​mở năm 2024.

Mời: T. Thế, các thầy cô có giấy mời và toàn thể học viên khoa (bắt buộc, thầy cô nào không đi được đề nghị báo lại lý do) – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (30/1)

  • 10h00: Tổ chức kiểm tra chuyên môn ứng tuyển tuyển dụng vào Khoa Toán Kinh tế

Mời: T. Thế, T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họ cán bộ thời gian trong Khoa về Khoa định hướng (Hoãn)

Mời: Thầy Đông, T. Thế, T. Huy, Trưởng, Phó các BM – Tại: Phòng trưng bày khoa 1108

  • 16h00: Nhóm Trưởng Công bố Quốc tế năm 2020.

Mời: Nhóm trưởng CBQT năm 2020 (có thông báo) – Tại: Phòng trưng bày B tầng 5 Nhà A1

Năm thứ tư (01/02)

  • 8h00: Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Khoa Toán Kinh tế về đánh giá thành viên quản lý.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Vân, T. Hoàn, Trưởng, Phó BM – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1