Lịch tuần khoa từ ngày 29/5/2023 – 4/6/2023

Thứ Hai (29/5)

  • 8h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách Công, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHKTQD ngày 28/03/2023.

Mời: T. Dong, T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Họp về quản lý và tổ chức hoạt động hội thảo.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (30/5)

  • 8h30: Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động thảo luận về dự thảo Đề án xây dựng phân hiệu Trường tại khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Mời: Toàn thể CB, GV toàn trường – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (2/6)

  • 9h00: Bộ môn Toán kinh tế họp tổng kết xét thi đua khen thưởng năm 2022

Mời: Toàn thể GV BM – Tại: Phòng họp BM

  • 14h00: Bộ môn Toán tài chính họp: NCS báo cáo kết quả nc; Tổng kết xét thi đua khen thưởng năm 2022                                 Mời: Toàn thể GVBM-Tại: Phòng 1108, A1
  • 14h30: Bộ môn Toán cơ bản họp tổng kết xét thi đua khen thưởng năm 2022

Mời: Toàn thể GV BM – Tại: Phòng họp BM

Thứ Bảy (3/6)

  • 18h00: Thi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (4/6)

  • 9h00: Livestream tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông ĐHCQ).
    ONLINE/OFFLINE trên fanpage NEU-ĐH KTQD và fanpage Tư vấn tuyển sinh.