Lịch tuần khoa từ ngày 3/4/2023 – 9/4/2023

Thứ Hai (3/4)

  • 16h00: Các nhóm sinh viên báo cáo đề tài NCKH năm 2023.

Mời: Các thầy cô trong HĐ: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Ngọc, C. Thu Trang, T. Trung (P.TH), các nhóm báo cáo, các thầy cô quan tâm đến tham dự và góp ý cho các nhóm NCKH – Tại: Phòng họp 1108