Lịch tuần khoa từ ngày 3/7/2023 – 9/7/2023

Thứ Hai (3/7)

  • 15h00: Ban Tư vấn tuyển sinh tổ chức bốc thăm vị trí gian hàng của các Khoa/Viện trong sự kiện “NEU OPEN DAY” vào ngày 09/7/2023.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (4/7)

  • 9h: Họp chuẩn bị ngày hội TVTS Open day

Mời: T. Thế, T. Huy, Trưởng + Phó các BM, T. K.Trung, C. Trang, C. Phương, C. Thắm, C. Giang, T. Thanh Tuấn, các CVHT – Tại: Phòng 1108

Thứ Tư (5/7)

  • 8h30: Họp về Môn kinh tế lượng giảng cho SV ngành Toán kinh tế (gồm các học phần KTL I, II, chuỗi thời gian)

Mời: T.Thế, T.Dong, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Phương, C. Thùy Trang, C. Hà – Tại: Phòng 1105

Thứ Năm (6/7)

  • 8h30: Họp rà soát chương trình đào tạo Toán KT

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, Trưởng + Phó BM – Tại: Phòng 1108

  • 9h30: Họp về triển khai môn học KHDL

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, Trưởng + Phó BM, T. Tuấn, T. Long, C. Giang – Tại: Phòng 1108

  • 9h30: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh – hương nghiệp ĐHCQ năm 2023.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (7/7)

  • 15h00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Mời: T. Thế, T. Dong, C. Vân, đại diện các BM – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h00: Bàn giao các gian hàng tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 cho các đơn vị để chuẩn bị cho sự kiện “NEU Open Day” vào ngày 09/7/2023.

Mời: Đại diện khoa – Địa điểm: Sảnh G giữa A1 & A2

Chủ nhật (9/7)

  • 9h00: Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp ĐHCQ năm 2023 “NEU Open Day”.

Mời: Lãnh đạo khoa, các thành viên được phân công phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh, các thầy cô trong khoa (trợ giúp tại gian hàng TVTS của khoa) – Tại: Hội trường A2 và khu vực các gian hàng tư vấn tại sảnh G