Lịch tuần khoa từ ngày 30/10/2023 – 05/11/2023

Thứ Hai (30/10)

  • 15h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt tháng 10/2023.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 18h30: Chương trình Chào Tân sinh viên khoa Toán kinh tế

Mời: Toàn thể thầy cô trong khoa tham dự – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (31/10)

  • 8h00: Hội thảo Chương trình KX.01/21-30 “Những vấn đề đặt ra trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”.

Mời: T. Dong, T. Huy, đại diện khoa, các đ/c có giấy mời và các đ/c quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (02/11)

  • 16h00: Học viên cao học báo cáo đề tài cấp khoa. Tên đề tài: 1. “Ảnh hưởng của dịch Covid đến việc làm bền vững của người lao động tại Việt Nam”; 2. “Nghiên cứu về phương pháp máy học và  thuật toán lightgbm trong việc dự đoán khách hàng nợ xấu tại ngân hàng”

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, Trưởng + Phó các BM và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1109-A1

 

Thứ Bảy (4/11)

  • 7h30: Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mời: Đại diện khoa – Tại: X.Lam Cốt, H.Tân Yên, T.Bắc Giang