Lịch tuần khoa từ ngày 30/5 – 5/6/2022

Thứ Ba (31/5)

  • 16h00: NCS. Vũ Thị Huyền Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiệu quả phân bổ và một số mô hình đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp của Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101.
    Mời:  Các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm – Địa điểm: P501 Nhà A2.

Thứ Tư (1/6)

  • 10h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy Khóa 63 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE.

Mời: Các TV HĐ – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (2/6)

  • 13h30: FIBAA Workshop: Phiên thứ Nhất về viết Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Tổ chức FIBAA, CHLB Đức.

Mời: T. Thế, T. Huy & toàn thể thành viên 3 nhóm kiểm định 3 chương trình được khoa phân công – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

        Thứ Sáu (3/6)

  • 13h30: FIBAA Workshop: Phiên thứ Hai về Khảo sát thực tế (on-site visit) trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của tổ chức FIBAA, CHLB Đức.

Mời: T. Thế, T. Huy & toàn thể thành viên 3 nhóm kiểm định 3 chương trình được khoa phân công – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.