Lịch tuần khoa từ ngày 31/01/2023 – 05/02/2023

Thứ Hai (30/01)

8h00: Gặp mặt chúc Tết đầu Xuân Quý Mão 2023 tại khoa Toán kinh tế.

Mời: Toàn thể thầy cô – Tại: Phòng 1108

9h00: Gặp mặt đầu Xuân Quý Mão – 2023

Mời: Toàn thể thầy cô – Tại: Hội trường A2

14h00: Chúc Tết đầu Xuân các Thầy Cô nghỉ hưu.

Mời: Thầy Thế, T. Huy, thầy cô Trưởng, Phó BM và các thầy cô trong khoa – Tập trung tại VPK