Lịch tuần khoa từ ngày 31/10 – 06/11/2022

Thứ Hai (31/10)

 • 15h00: Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023.

Mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị có đăng ký kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (2/11)

 • 8h00: Tọa đàm và gặp mặt 45 năm đào tạo Sau đại học, chủ đề “Phát triển đào tạo Sau đại học trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Hưng, T. Mạnh và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

 • 16h00: Lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc khóa 7.

Mời: T. Thế và các đại biểu có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (3/11)

 • 8h00: Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, thôi học cho sinh viên Đại học chính quy.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 9h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2022, Chủ đề: “Vai trò của tri thức trẻ trong nền kinh tế số – Lần thứ IV”.

Mời: Đại diện khoa và các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo B101-102 Nhà A2

 • 15h00: NCS. Nguyễn Thị Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm – Tại: P502 Nhà A2.

Thứ Sáu (4/11)

 • 8h00: HĐKH khoa họp nhận xét phản biện GT Giải tích, Đại số và Thống kê toán.

Mời: Các thành viên HĐKH khoa – Tại: Phòng 1109-A1

 • 8h30: Hội nghị “Tổng kết Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022” và Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022”.

Mời: Đại diện Lãnh đạo Khoa, Giảng viên phụ trách SVNCKH; Giảng viên hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải và các  đại biểu có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Thứ Bảy (5/11)

 • 9h00: Họp mặt lớp TKT34 kỉ niệm 30 năm vào trường.

Mời: Ban LĐK, Trưởng, Phó BM, Công đoàn, Chị ủy, ĐTN và các thầy cô trong khoa – Tại: Phòng 1108-A1

 • 13h30: Hội thảo khoa học quốc gia: “Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học”.

Mời: Đại diện Lãnh đạo khoa, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, cán bộ giảng viên có quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 17h00: Hội khóa K34

Mời: Các đồng chí có giấy mời và các Cựu sinh viên K34 – Tại: Sân Nhà văn hóa

Chủ nhật (6/11)

 • 8h30: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế học.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa và các đại biểu có giấy mời – Tại: Hội trường A2