Lịch tuần khoa từ ngày 31/7/2023 – 6/8/2023

Thứ Ba (1/8)

  • 13h30: Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn trường đầu nhiệm kỳ 2023-2028 và Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2022-2023, triển khai kế hoạch công tác năm học 2023-2024.

Mời: T. Hưng, T. Hoàng, C. Lan – Tại: TP Sầm Sơn – Thanh Hóa

Thứ Tư (2/8)

  • 15h00: Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về nội dung và hình thức thể hiện các góc trưng bày phòng Truyền thống.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (3/8)

  • 8h00: hai giảng khóa bồi dưỡng Văn hóa công sở.

Mời: T. Thế, viên chức, người lao động, giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: Hội trường A2

  • 13h30: Khóa học bồi dưỡng Văn hóa công sở.

Mời: T. Thế, viên chức, người lao động, giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (4/8)

  • 10h00: Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, T. Hoàn – Tại: Hội trường A2