Lịch tuần khoa từ ngày 4/4 – 10/4/2022

Thứ Hai (4/4)

 • 14h00: Họp với các trợ lý, văn thư Khoa/Viện về việc phối hợp trong công tác quản lý đào tạo đại học chính quy năm 2022.

Mời: C. PMinh, P.Lan – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (5/4)

 • 8h30: Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 8h30: Khai mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX sinh viên

Thứ Tư (6/4)

 • 10h00: Kiểm tra chương trình LKĐTVNN hệ Đại học của Khoa Toán Kinh tế thực hiện với Trường ĐH Lyon, Pháp.

Mời: T. Thế, C. Thắm – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1.

 • 14h00: Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h30: Họp nhóm FIBAA về viết báo cáo kiểm định các chương trình đào tạo của khoa.

Mời: Các thầy cô 3 nhóm kiểm định – Tại: Phòng họp khoa 1108

Thứ Năm (7/4)

 • 10h30: Họp Hội đồng bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Mời: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Seminar tập huấn về Công bố quốc tế chủ đề: “Nghiên cứu định tính: Nguyên lý và ứng dụng”.

Mời: Thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h30: Chấm thi giảng và phỏng vấn chuyên môn ứng viên tuyển dụng về Khoa Toán Kinh tế.

Mời: Các thành viên Ban chấm chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng, các ứng viên dự tuyển – Tại: Phòng 508 Nhà A2

Thứ Sáu (8/4)

 • 8h30: Khai giảng Khóa bồi dưỡng “Lồng ghép Kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người trong các chương trình đào tạo Kinh doanh” do UNDP tài trợ.

Mời: Đại diện khoa, các học viên –  Tại: Phòng B 103 Nhà A2

 • 9h00: Họp với các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022.

Mời: Các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 10h00: Họp với các chủ biên hoàn thành biên soạn giáo trình năm 2020-2021.

Mời: Các chủ biên hoàn thành biên soạn giáo trình năm 2020-2021 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp giao ban công tác Quý I và phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý II năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1