Lịch tuần khoa từ ngày 5/6/2023 – 11/6/2023

Thứ Hai (5/6)

  • 10h30: Họp về việc triển khai xây dựng Demo học liệu số và khóa học trực tuyến môn học Kinh tế lượng.

Mời: Các thành viên Ban xây dựng học liệu số và khóa học trực tuyến môn học Kinh tế lượng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (6/6)

  • 9h30: Họp về công tác tổ chức thi tuyển dụng người lao động năm 2023 cho doanh nghiệp

Mời: T. Trung (TCB) – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (8/6)

  • 8h30: Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao Quan hệ công chúng.

Mời: Các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Lễ ra mắt Chương trình “Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Số” và “Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Chuỗi cung ứng” & Tọa đàm “Công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp hiện đại: Xu hướng quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.

Mời: Đại diện lãnh đạo Khoa, các thầy/ cô có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (9/6)

  • 8h30: Toạ đàm công giới Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao Thương mại điện tử.

Mời: Các đại biểu có giấy mời và các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h00: Tổ công tác làm việc với các Khoa/Viện về tiến độ rà soát, cập nhật và hoàn thiện đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo và cấp bằng (theo Kế hoạch số 654/KH-ĐHKTQD ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng).

Mời: Lãnh đạo các Khoa/Viện phụ trách các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh – Tại: Văn phòng các Khoa/Viện và trực tuyến.