Lịch tuần khoa từ ngày 6/6 – 12/6/2022

Thứ Hai (6/6)

 • 9h00: Họp hoàn thiện viết báo cáo tự đánh giá FIBAA.

Mời: Các nhóm viết báo cáo theo phân công của khoa, ai ko thể đi được thì báo lại cho TK. Tại: Phòng họp khoa 1108 – A1 (Mang theo labtop)

Thứ Ba (7/6)

 • 14h00: Họp về Đề án tiền lương theo vị trí việc làm.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (8/6)

 • 8h00: Họp Bộ môn Toán kinh tế (T. Bùi Dương Hải báo cáo giáo trình Thống kê toán)

Mời: Toàn thể thầy cô BM và các thầy cô quan tâm – Tại: VPBM

 • 9h00: Góp ý về bổ sung định hướng chuyên sâu cho ngành TKT

Mời: T. Thế, T. Dong, C. Nguyễn Minh và các thầy cô BM – Tại: VPBM

 • 10h00 – 11h00: Tri ân cô Nguyễn Minh, cô Phan Minh, chào đón cô Hà và cô Giang, liên hoan tổng kết năm học – Mời: T. Dong, T. Huy, cô Nguyễn Minh, cô Phan Minh và toàn thể các thầy cô BMTKT – Tại: Tầng 16 nhà A1
 • 14h00: Họp chuẩn bị giảng dạy DSEB và Actuary kỳ tới.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, C. Thắm, T. Tuấn, T. Long, C. Giang, C. Vân, T. Hưng, C. Phương – Tại: Phòng họp khoa 1108

 • 14h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước quỹ Nafosted; cấp Bộ năm 2019,2020,2021.

Mời: Các đồng chí là chủ nhiệm đề tài quỹ Nafosted cấp Bộ năm 2019,2020,2021 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 18h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Mời: Các đ/c được cử đi học – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (9/6)

 • 8h15: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Mời: T. Dong, T. Phạm Tuấn, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1; Trực tuyến (trên Ms Teams): Các đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ, viên chức quản lý trong toàn trường.

 • 15h30: Họp chuẩn bị triển khai công tác rà soát, đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng.

Mời: Các TV theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (10/6)

 • 10h30: Gặp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa và các đ/c có giấy mời – Tại: Tầng 17 Nhà A1

 • 14h00: Trao đổi kỹ thuật viết Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA.

Mời: T. Thế, T. Huy & các thành viên các nhóm công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.