Lịch tuần khoa từ ngày 7/8/2023 – 13/8/2023

Thứ Hai (7/8)

  • 13h30: Hội nghị phổ biến chính sách cho viên chức và người lao động

Mời: T. Thế và giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (8/8)

  • 8h00: Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ.

Mời: Đại diện khoa, Cô Phương, C. Lan – Tại: Phòng 1001 Nhà A2

  • 14h00: Khóa học bồi dưỡng kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ.

Mời: Đại diện khoa, Cô Phương, C. Lan – Tại: Phòng 1001 Nhà A2

Thứ Sáu (11/8)

  • 16h30: Giới thiệu thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Mời: T. Thế, CBGV quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1