Lịch tuần khoa từ ngày 8/8/2022 – 14/8/2022

Thứ Ba (9/8)

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường Công nghệ quản lý.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (10/8)

  • 8h30: Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tái bản sách dịch.

Mời: C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h30: Hội nghị Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Mời: T. Thế, T. Phạm Tuấn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân Định phí bảo hiểm và Tài chính (Actuary).

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, T.Hưng, C. Vân, C. Liên – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (11/8)

  • 9h00: Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Mời: T. Phạm Tuấn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h30: Họp Tổ công tác xây dựng quy chế mở ngành và chương trình đào tạo của Trường.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp bàn kế hoạch xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học trình độ đại học.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (12/8)

  • 9h30: Họp bàn xây dựng kế hoạch tổng hợp bản mềm tài liệu nội sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Bộ môn Toán kinh tế về thảo luận tài liệu hướng dẫn học XSTK.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng 1105 – A1

Chủ nhật (14/8)

  • 17h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 7, Chương trình hợp tác đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sỹ định phí Bảo hiểm và Tài chính giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lyon 1-CH Pháp thuộc Dự án NEU-ISFA.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, các thầy cô tham gia giảng dạy và các thầy cô trong khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1