Lịch tuần khoa từ ngày 9/5 – 15/5/2022

Thứ Ba (10/5)

  • 8h00: Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Mời: T. Dong, Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 8h30: Lễ khai mạc giải Võ Karatedo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Sân KTX sinh viên

Thứ Tư (11/5)

  • 8h00: Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Bước 2 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 3 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030).

Mời: T. Dong, T. Phạm Tuấn, C. Thùy Trang – Tại: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

  • 8h00: Đo thông số may đồng phục trường.

Mời: Toàn thể thầy cô – Tại: Sảnh A1-A2

  • 9h00: Họp bộ môn Toán tài chính (họp tổng kết). Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính. Tại phòng 1108-A1.
  • 10h00: Hội nghị Đảng ủy mở rộng (Bước 3 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 4 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030).

Mời: T. Phạm Tuấn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

  • 11h00: Đoàn trường làm việc với các Bí thư Liên Chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc để chuẩn bị cho các công tác tổ chức Đại hội Đoàn khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024.

Mời: T. Kiên Trung – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1