Lịch tuần từ 22/11 đến 28/11/2021

Thứ Ba (23/11)

 • 8h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 phiên thứ 1.

Mời: Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (24/11)

 • 8h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 2 thẩm định báo cáo tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên Giáo sư năm 2021.

Mời: Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 9h00:Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 – 2022 và Tổng kết Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2021.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Trung, C. Trang, Bí thư Chi đoàn các lớp – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 2 thẩm định báo cáo tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên Phó giáo sư năm 2021.

Mời: Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (25/11)

 • 8h30: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 3.

Mời: Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 14h00: Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2021. ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 15h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy khóa 64 (tuyển sinh năm 2022).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (26/11)

 • 10h30: Rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi của các học phần cơ sở ngành.

Mời: Đại diện lãnh đạo BM phụ trách 45 học phần cơ sở ngành đang xây dựng ngân hàng đề thi – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 •  14h: Sinh hoạt khoa học GT Mô hình PT&ĐG TSTC. Mời các thầy cô BM Toán tài chính, thầy cô đọc nhận xét & các thầy cô trong HĐKH Khoa. Hình thức online qua Teams.