Lịch tuần từ 6/12 đến 12/12/2021

Thứ Hai (6/12) 

 • 08h00 Trước 17h00, thứ Sáu ngày 10/12/2021, tiếp nhận đề cương học phần của các Khoa/Viện theo Kế hoạch số 1390/KH-ĐHKTQD ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng. Các Trưởng Khoa/Viện đào tạo, Bộ môn – Tại: Phòng 211 Nhà A1 P.QLĐT ; Các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu.

Thứ Tư (8/12)

 • 9h00: Gặp ứng tuyển GV mới (dự kiến)

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: VPK

 • 13h30: Triển khai phân công công việc kiểm định FIBAA 3 chương trình của khoa (ONLINE/OFFLINE)

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Nguyễn Minh, T. Dong, T. Mạnh, T. Hưng, C. Ngọc, T. Hải, C. Vân, T. Minh Hoàng, T. Thanh Tuấn, T. Đức Hoàng, C. Thu Trang, C. Thùy Trang, T. Dương, C. Tú, T. Tuấn Long, T. Đức, C. Lê Anh, C. Liên, C. Thắm, C. Thủy, T. Hoàn, C. Phương, T. Trung (ĐTN), C. Lan – Tại: VPK

 • 15h00: Hội nghị đánh giá năm 2021 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
  ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (9/12)

 • 8h00: Hội thảo khoa học quốc gia “Chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam và ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy”.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, Các thành viên viết bài và các thành viên có giấy mời cùng toàn thể các CBVC, giảng viên và nhà khoa học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Hội thảo khoa học quốc gia “Cải thiện năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí – Rào cản và giải pháp tháo gỡ.”
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: Các TV BTC, các đại biểu có giấy mời, thầy cô, sinh viên quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1