Lịch xét tuyển NCS khóa 36 – thông báo cho các ứng viên

Thời gian: 8h30, thứ 5, ngày 11/6/2015, tại Văn phòng Khoa

8h30 -9h: Ứng viên Hoàng Mạnh Hùng

9h – 9h30: Ứng viên Nguyễn Hồng Nhật

Mỗi ứng viên trình bày trong thời gian 10- 15 phút về các nội dung: Giới thiệu chủ đề nghiên cứu dự định, câu hỏi nghiên cứu dự định, nội dung và phương pháp nghiên cứu dự định, tính khả thi của nghiên cứu dự định.

Văn phòng Khoa