Lý lịch khoa học giảng viên trên mạng

Nhà trường có thông báo về việc đã đăng tải lý lịch khoa học giảng viên trên hệ thống mạng các trường Đại học khối Kinh tế.

Thông tin của nhà trường: TẠI ĐÂY.

Hiện vẫn còn một số thầy cô chưa thực hiện việc gửi lý lịch khoa học cho Nhà trường.

Các thầy cô đăng nhập để xem thông tin và chỉnh sửa, đề nghị ẩn thông tin nếu cần thiết.

Việc này có ý nghĩa quan trọng đối với Giảng viên. Mong các thầy cô lưu ý.

Văn phòng khoa Toán kinh tế.