Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2018 [MFE-SC]

Theo Truyền thống, Khoa Toán Kinh tế tổ chức gặp mặt các Thầy cô giảng viên – cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa tại Văn phòng khoa vào sáng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Một số hình ảnh của ngày Gặp mặt.